ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Επιλέξτε από το μενού δεξιά >  

 Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν τη διαδικασία εξετάσεων για τη συμπλήρωση κενών θέσεων στις τάξεις των Μουσικών Σχολείων και διενεργούνται  το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

  • Εάν υπάρχουν κενές θέσεις στη Β΄ & Γ΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου και όλες τις τάξεις του Μουσικού Λυκείου, αυτές προκηρύσσονται έως και την 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
  • Μετά την προκήρυξη των θέσεων, οι υποψήφιοι μαθητές μπορούν να υποβάλουν στο σχολείο μας αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις στις αντίστοιχες τάξεις. 
  • Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται  το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. 
  • Οι εξετάσεις αφορούν αποκλειστικά ορισμένα μουσικά μαθήματα, τα οποία διαφέρουν από τάξη σε τάξη και αναφέρονται στο παραπάνω ΦΕΚ (Γ.5. σελ.10486)
  • Για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος πρέπει να εξεταστεί και αξιολογηθεί με βαθμό πάνω απο τη βάση σε κάθε ένα από τα μουσικά μαθήματα των κατατακτηρίων. Σε περίπτωση που οι υποφήφιοι είναι περισσότεροι από τις κενές θέσεις, επιλέγονται οι ικανότεροι με κριτήριο το βαθμό που πέτυχαν στις κατατακτήριες.
  • Η ύλη για κάθε μάθημα των κατατακτηρίων εξετάσεων παρατίθεται πιο κάτω.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στο σχολείο (τηλ. 210 666 85 47).

 - Η ύλη των μουσικών μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται σε κάθε τάξη των Μουσικών Σχολείων, έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2858/2015 Αριθμ. 203617/Δ2 (λόγω του μεγάλου όγκου - 916 σελίδες- έχουν προστεθεί  σελιδοδείκτες ανά μάθημα. Ανοίξτε στο pdf το πεδίο σελιδοδεικτών για ομαλότερη περιήγηση). Στο ΦΕΚ αυτό συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων τα προγράμματα σπουδών:  Θεωρητικών Ευρωπαϊκής, Θεωρητικών Παραδοσιακής, Υποχρεωτικών Οργάνων, Πιάνου, Κιθάρας, Βιολοντσέλου και Φλάουτου.

 - Παραθέτουμε στη συνέχεια ξεχωριστά την ύλη των μουσικών οργάνων για κάθε τάξη (επίπεδο) που έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, δηλαδή του πιάνου, της κιθάρας, του βιολοντσέλου και του φλάουτου

Για την ύλη των υπολοίπων οργάνων σε κάθε τάξη των Μουσικών Σχολείων επικοινωνήστε μέσω της γραμματείας (210 666 85 47), ώστε να ενημερωθείτε από τους αντίστοιχους καθηγητές.