ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ...

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

(για να δείτε τους καθηγητές ανα τμήμα/τάξη, επιλέξτε απο το μενού δεξιά)

  • Το πρόγραμμα σπουδών στα μαθήματα γενικής παιδείας, με ελάχιστες αποκλίσεις, είναι το ίδιο με αυτό των Δημοσίων Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Ως "μαθήματα γενικής παιδείας" εννοούνται τα μαθήματα που διδάσκονται στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας (29 ώρες) σε αντιπαράθεση με τα "μουσικά μαθήματα" που διδάσκονται πλέον του ωραρίου στα μουσικά σχολεία (13 ώρες,  επί συνόλου 42 ωρών)
  • Στα μουσικά σχολεία διδάσκονται πλέον του ωραρίου μουσικά μαθήματα (11-13 ώρες)
  • Οι μαθητές οι οποίοι δεν προάγονται στα μαθήματα γενικής  παιδείας ή δεν προήχθησαν έστω και σε ένα μουσικό μάθημα   μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλο σχολείο.
  • Οι μαθητές επιλέγουν ως 2η ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά

Αναλυτικα το προγραμμα (ΦΕΚ 2012_B_2184) έχει ως εξής

(ο αριθμός μετά το μάθημα δηλώνει τις ώρες διδασκαλίας):

  • Α ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Θρησκευτικά 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση 2
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Γλωσσική Διδασκαλία 3
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
4. Ιστορία 2
5. Μαθηματικά 4
6. Βιολογία 1
7. Γεωγραφία 1
8. Αγγλικά 2
9. Γερμανικά ή Γαλλικά 2
10. Φυσική Αγωγή 2 (η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ τουΓυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί)

11. Πληροφορική 1
12. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά 1
β) Ιστορία Τέχνης 1
γ) Θέατρο 1
Σύνολο ωρών 29 ώρες


Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 2
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 2
3. Κριτική Μουσική Ακρόαση 1
4. Χορωδία 2
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) 2 (Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)» του Γυμνασίου και του Λυκείου μπορούν να δημιουργούνται διάφορα δόκιμα είδη μουσικών συνόλων: οργανικά, φωνητικά και συνδυασμοί αυτών)


Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
6. Πιάνο 1
7. Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς 1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής 2
Σύνολο ωρών 13 ώρες
Τελικό Σύνολο ωρών 42 ώρες

  • Β΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση 2
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Γλωσσική Διδασκαλία 2
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
4. Ιστορία 2
5. Μαθηματικά 4
6. Φυσική 2
7. Χημεία 1
8. Γεωγραφία 1
9. Αγγλικά 2
10. Γερμανικά ή Γαλλικά  2
11. Φυσική Αγωγή 2
12. Πληροφορική 1
13. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά 1
β) Θέατρο 1

Σύνολο ωρών 29 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 2
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 2
3. Ιστορία της Μουσικής 1
4. Χορωδία 2
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) ** 2
Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
6. Πιάνο 1
7. Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς 1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής 2
Σύνολο ωρών 13 ώρες
Τελικό Σύνολο ωρών 42 ώρες

 

  • Γ΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση 2
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Γλωσσική Διδασκαλία 2
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
4. Ιστορία 2
5. Μαθηματικά 4
6. Φυσική 2
7. Χημεία 1
8. Βιολογία 1
9. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 1
10. Αγγλικά 2
11. Γερμανικά ή Γαλλικά  2
12. Φυσική Αγωγή 1
13. Πληροφορική 1
14. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά 1
β) Θέατρο 1
Σύνολο ωρών 28 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη& Εισαγωγή στην Αρμονία 3
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρίακαι Πράξη 2
3. Ιστορία της Μουσικής 1
4. Χορωδία 2
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας και άλλου είδους)** 2
Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
6. Πιάνο 1
7. Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς 1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής 2
Σύνολο ωρών 14 ώρες
Τελικό Σύνολο ωρών 42 ώρες

 

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ