ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ...


  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

   Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται στο σχολείο μας το  Σεπτέμβριο. Απευθύνονται σε μαθητές οποιουδήποτε σχολείου που έχουν τελειώσει την Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Γυμνασίου.

  • Οι υποψήφιοι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στην Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου του σχολείου μας, εφ' όσον υπάρχουν κενές θέσεις στις αντίστοιχες τάξεις, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε ορισμένα μουσικά μαθήματα (βλέπετε κατωτέρω). Οι κενές θέσεις γίνονται γνωστές στους υποψηφίους στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
  • Για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος πρέπει να εξεταστεί και αξιολογηθεί με βαθμό πάνω απο τη βάση σε κάθε ένα από τα μουσικά μαθήματα των κατατακτηρίων. Σε περίπτωση που οι υποφήφιοι είναι περισσότεροι από τις κενές θέσεις, επιλέγονται οι ικανότεροι με κριτήριο το βαθμό που πέτυχαν στις κατατακτήριες.
  • Τα μουσικά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι μαθητές του σχολείου μας, είναι τα εξής:                                                                                                                                                                                      
  • Για την Β΄ Γυμνασίου:  Υποχρεωτικό πιάνο, θεωρία & πράξη ευρωπαϊκής μουσικής, υποχρεωτικός ταμπουράς, θεωρία & πράξη ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και προαιρετικά όργανο επιλογής (ευρωπαϊκό ή ελληνικό παραδοσιακό).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  •  Για την Γ΄ Γυμνασίου:  Υποχρεωτικό πιάνο, θεωρία & πράξη ευρωπαϊκής μουσικής, υποχρεωτικός ταμπουράς, θεωρία & πράξη ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όργανο επιλογής (ευρωπαϊκό ή ελληνικό παραδοσιακό) και ιστορία μουσικής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  •  Για την Α΄ Λυκείου :   Υποχρεωτικό πιάνο, θεωρία & πράξη ευρωπαϊκής μουσικής, υποχρεωτικός ταμπουράς, θεωρία & πράξη ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όργανο επιλογής (ευρωπαίκό ή ελληνικό παραδοσιακό) και ιστορία μουσικής.
  • Αιτήσεις υποβάλλονται στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης από 10-25 Ιουνίου.
  • Η ύλη των μουσικών μαθημάτων για κάθε τάξη έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ που μπορείτε να ανακτήσετε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη τηλεφωνείστε στο σχολείο (τηλ. 210 666 85 47).

 

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ... ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ